پرواز یک عقاب

blog

همیشه آغاز راه، دشوار است؛

عقاب در آغاز پر کشیدن، گاه پر میریزد

اما در اوج، حتی از بال زدن هم بی نیاز است . . .

نظرات کاربران