صبور باش

blog

اگه اولش همراهیت نمی کنند

بعدها دلشون می خواد به بقیه بگن تو رو می شناسند

نظرات کاربران