قوانین و شرایط

کاربر گرامی؛

تحلیلهای ما صرفا نظر شخصی هستند و شما حتما باید موارد زیر را رعایت نمایید تا ریسک معامله خود را کاهش دهید و به بالاترین بازدهی ها دست یابید:

  • شما همیشه باید فقط و فقط در محدوده های خرید تحلیلها وارد شوید و ورود بالاتر از محدوده های خرید، به منزله پذیرفتن ریسک بیشتر برای شماست.
  • شما همیشه باید موارد مدیریت سرمایه را لحاظ نمایید و سرمایه خود را به پنج یا هفت قسمت مساوی تقسیم نمایید. شما نباید وزن یک سهم را بیش از حد مجازِ بالانسِ سبد افزایش دهید.
  • دید سرمایه گذاری شما باید بلند مدت و بالای یکسال باشد و نباید درگیر هیجانات و مثبت و منفی های مقطعی سهم شوید و باید به حد ضررها دقت نمایید.

بهترین برای شماست

چشم برتر