صدای پرواز زنبورهای عسل

blog
صدای پرواز زنبورهای عسل

هنر این نیست که در زمستان از بارش برف و یخبندان صحبت کنی،

تو باید بتونی صدای پرواز زنبورهای عسل رو در زمستان بشنوی . . .

نظرات کاربران