سال نو مبارک ( 1401 )

blog
سال نو مبارک ( 1401 )

از خدای بزرگ چیزی را برایتان می خواهم که جز در خاطر خدا، در باور هیچ کس نمی گنجد. مهدی صاحبی”

نظرات کاربران