تفاوت بين ليدر واقعي و شبه ليدر

blog
خدايا، من خيلي تنها هستم

تفاوت بين ليدر واقعي و شبه ليدر، در برخورد آنها با افراد و عكس العمل آنها در برابر محرك هاي خارجي است و بهتر است تفاوتشان را در مواقع خاص از نزديك ارزیابی کنیم:

راهنمايي :
ليدر واقعي : اگر مي خواهي زودتر به اهدافت برسي پيشنهاد مي كنم اين كارها را بكني.
شبه ليدر : حتماً بايد اين كار را بكني و گرنه نمیرسی.

تشويق كردن :
ليدر واقعي : خيلي خوب بود. تو آن کار را بسيار زيبا انجام دادي.
شبه ليدر : خوب بود، نشون دادي از خودم یادگرفتی.

تعريف كردن از خود :
ليدر واقعي : من در اين راه تا به حال پيروزي ها و شكست هاي زيادي را تجربه كردم.
شبه ليدر : من قدرتهای زيادي دارم و خيلي تا الان پول درآوردم.

انتقاد كردن :
ليدر واقعي : كارت خيلي خوب بود ولي چند تا مورد هم هست كه اگر آنها را برطرف كني كارت بسيار جالبتر خواهد شد.
شبه ليدر : كارت افتضاح بود، گند زدي، تو لياقت اين كار را نداري، با اين كارها اگه تو موفق بشي من اسم خودم را عوض مي كنم.

دلداري دادن :
ليدر واقعي : ناراحت نباش، خدا بزرگه. اگر بخواهي مي توانيم اين مسئله را با هم حل كنيم. من هم هر كمكي از دستم بربياد برات انجام ميدم.
شبه ليدر : آخه چقدر بهت گفتم فلان كار رو نكن، گوش نكردي ديگه، قبول كن كه حقت بود، تا تو باشي كه ديگه از اين كارها نكني. به نظر من، اين مشكلت به اين ساده گي ها حل نمي شه.

يك سوالي شده و ليدر جوابش را نمي داند :
ليدر واقعي : چه سوال جالبي! اين اولين باره كه من به همچين موردي برخوردم. مشخصه که روی کارت تمرکز داری. احسنت. من در اين مورد اطلاعي ندارم. لطفا به من اجازه بده در موردش تحقیق کنم، سعی می کنم حتما جوابشو برات بیارم.
شبه ليدر : تو هم عجب سوالهايي مي كني، به جاي اين سوالها برو به کارت برس. البته اين رو هم بگم كه من جواب سوالت رو ميدونم ولي فعلاً زوده كه تو اين جور چيزها رو بدوني.

  • مخاطب گرامی، چنانچه تجربه ای در این زمینه دارید، می توانید با ما نیز به اشتراک بگذارید تا دیگران هم از تجارب شما استفاده کنند.

فصل : مدیریت و راهبری

نظرات کاربران